Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Vài nét về nhà thơ Nguyễn Thị Kim Khánh

Vợ chồng nhà thơ Kim Khánh

1.Tiểu sử:
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Khánh
Quê quán: Nho Quan- Ninh Bình
Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngõ 144 Phú Thượng-Tây Hồ-Hà Nội